Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Dejepis DEJ
Dermatológia DRT
Ekonomika EKO
Ekonomika v praxi EKX
Estetika a výtvarna výchova EVC
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Chémia CHE
Informatika INF
Kadernícka technológia TEK
Kozmetická technológia KDT
Matematika MAT
Materiály MTE
Náboženská výchova NBV
Náuka o koži NKZ
Nechtový dizajn NTD
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborný cudzí jazyk OCJ
Odborný výcvik OVY
Ortopédia ORD
Praktické cvičenia POV
Psychológia PSY
Psychológia a spoločenská výchova SVP
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Technológia TEC
Telesná a športová výchova TSV
Úžitkové výtvarníctvo UZI
Vlasová a pleťová kozmetika VLK
Výtvarná príprava VPR
Zdravoveda ZDR

© aScAgenda 2020.0.1181 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.09.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
    Svätoplukova 2
    821 08 Bratislava
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria