Navigácia

O škole

Profil školy

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, v Bratislave , pripravuje a vychováva dievčatá aj chlapcov pre  zaujímavé profesie  podľa nových školských vzdelávacích programov, a to pre :

4- ročný študijný odbor kozmetik,

4-ročný študijný  odbor kaderník – vizážista,

3-ročný učebný odbor kaderník,

3-ročný učebný odbor manikér- pedikér,

2-ročné nadstavbové štúdium vlasová kozmetika,

2-ročné nadstavbové štúdium starostlivosť o ruky a nohy,

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium kozmetik, kaderník-vizážista a telová kozmetika.
Snahou SOŠ KaV je vytvárať  moderné školské  prostredie. Súčasné materiálno-technické vybavenie školy je na teoretickom  aj odbornom vyučovaní  veľmi dobré. Triedy na teoretickom vyučovaní sú vybavené moderným nábytkom, žiakom sú k dispozícii  2 učebne výpočtovej techniky s pripojením na internet,  jazyková učebňa pre anglický a nemecký jazyk,  učebne pre delené predmety. Žiaci môžu využívať telocvičňu,  posilňovňu a  školskú knižnicu, ktorá je vybavená aj novými knihami z odbornej aj krásnej literatúry.

Na praktickom vyučovaní školské salóny a prevádzky disponujú modernými prístrojmi a zariadeniami. Sú navštevované veľkým počtom zákazníkov  mesta Bratislavy a okolia, ktorí sú s kaderníckymi, kozmetickými, manikérskymi- pedikérskymi službami našich žiakov veľmi spokojní.

Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných a celoslovenských výstav a súťaží, kde úspešne reprezentujú našu školu. V posledných rokoch získali celý rad popredných úspechov a ocenení vo svojom odbore.
Škola je od roku 2007 certifikovaná medzinárodnou spoločnosťou  International Education Society so sídlom v  Londýne. Naši  absolventi majú možnosť získať celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania IES. Súčasný rating školy je stupeň "BB"-t.j. kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni. 
Veľa nových poznatkov, pracovných techník a nápadov získajú  naši žiaci zo stáží v rámci projektov Leonardo da Vinci a Erasmus plus v Česku Pardubice, Nemecko Lipsko , Anglicko Londýn a Portsmouth , Lotyšsko (Riga) a tiež z  odborných exkurzií v zahraničí, napríklad z Francúzska, Talianska, Česka, Španielska a Nemecka.
Žiakom škola poskytuje  ubytovanie v Školskom internáte priamo v budove školy. K dispozícii je aj školská jedáleň a školský bufet.
Kvalifikovaní  pedagógovia, učitelia a majstri odborného výcviku vychovávajú z našich žiakov profesionálnych odborníkov, ktorí sa budú vedieť  úspešne uplatniť  vo svojej profesii nielen doma ale aj v zahraničí.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
    Svätoplukova 2
    821 08 Bratislava
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria